Cần tìm đại lý phân phối thuốc thú y thủy sản ngoại nhập

  • Thread starter CÔNG TY THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN N
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN N

Guest
#1
<p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">C&ocirc;ng ty thuốc th&uacute; y thủy sản Nam Ph&uacute;c Thịnh chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm thuốc th&uacute; y v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản chất lượng cao được nhập khẩu từ những nh&agrave; sản xuất lớn v&agrave; c&oacute; uy t&iacute;n tại ch&acirc;u &Acirc;u như: Invesa (T&acirc;y Ban Nha), Pantex (H&agrave; Lan), Biovet S.A(T&acirc;y Ban Nha...</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Với c&aacute;c sản phẩm đa dạng như:</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Kh&aacute;ng sinh: Amoxicllin, &nbsp;doxycycllin,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Colistin,&nbsp;enrofloxacin, sulphamethazine,&nbsp;trimethoprim</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Thuốc k&yacute; sinh tr&ugrave;ng: Ivermectin, &nbsp;toltrazuril&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">- C&aacute;c vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Hormone:&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Thuốc s&aacute;t tr&ugrave;ng, xử l&yacute; nước.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Sản phẩm đạt chất lượng v&agrave; hiệu quả cao với gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; đ&atilde; được b&agrave; con chăn nu&ocirc;i v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản rất t&iacute;n nhiệm.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Mọi tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">P. Kinh doanh - C&ocirc;ng ty thuốc th&uacute; y thủy sản Nam Ph&uacute;c Thịnh.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Email: honganh@namphucthinh.com</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Điện thoại: 0917 519 668</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN N
- Địa chỉ: 1187 Hiệp Nhất, P4, Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: 08 3813 2789 - Fax: 0917 519 668
- email: honganh@namphucthinh.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận