Hợp tác Cần tìm đầu ra cho cà chua beef và trồng theo yêu cầu trên quỹ đất hơn 40ha

  • Thread starter Vu_Ha_Phuong
  • Ngày gửi
V

Vu_Ha_Phuong

Lữ khách
Cần tìm đầu ra cho cà chua beef và trồng theo yêu cầu trên quỹ đất hơn 40ha tại HTX Tutra Đơn Dương Lâm Đồng
Sđt: 0379607095 Mr Phương
 

Quảng cáoTop