cần tìm người hợp tác cung cấp(đồ rừng,thủy sản,gà ta) cho nhà hàng

  • Thread starter tranminhtoan
  • Ngày gửi
T

tranminhtoan

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran minh toan
- Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com
================================

<p>hiện m&igrave;nh &acirc;ng c&oacute; &yacute; định kết hợp với c&aacute;c ae đang giao h&agrave;ng cho nh&agrave; h&agrave;ng,qu&aacute;n ăn với mục ti&ecirc;u <strong>tăng lợi nhuận</strong> </p><p>&Yacute; m&igrave;nh l&agrave; hiện tại m&igrave;nh cũng đang giao g&agrave; cho rất nhiều nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; qu&aacute;n ăn nhưng chỉ l&agrave; g&agrave; thui giờ m&igrave;nh muốn cung cấp th&ecirc;m đồ rừng thủy s&atilde;n...c&ograve;n những ae đang giao đồ rừng đồ biển th&igrave; c&oacute; thể cung cấp th&ecirc;m g&agrave; c&aacute;c loại.</p><p>V&igrave; hiện tại m&igrave;nh thấy nếu ch&agrave;o h&agrave;ng o những nh&agrave; h&agrave;ng m,ới th&igrave; ai cũng điều c&oacute; mối mang cả r&ugrave;i,chỉ giao dc nhiều thứ kh&aacute;c khi m&igrave;nh đang giao h&agrave;ng cho họ.</p><p>nếu ae n&agrave;o thấy m&igrave;nh c&oacute; l&yacute; muốn hợp t&aacute;c th&igrave; alo m&igrave;nh sdt <strong>:0977932942</strong> To&agrave;n.rất mong dc hợp t&aacute;c thanks.</p><p>Ch&uacute;c mọi người tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n năm mới an l&agrave;nh l&agrave;m ăn ph&aacute;t t&agrave;i</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

C

chanhung

Thành viên mới
#3
minh có thể hợp tác cùng bạn.alo 0914738291.nichchat:"quangthaingocson
 

Đối tácTop