Cần tìm người thu mua mủ trôm và dế thịt

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Điệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Điệp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Điệp
- Địa chỉ: huyện Định Quán
- Tel, Fax: 0902619815 ::: FaX 0613614573
- email: tamdiep0306@yahoo.com
================================

<p>cần t&igrave;m người thu mua mủ tr&ocirc;m v&agrave; dế</p><p>Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế</p><p>Li&ecirc;n hệ: 0902619815 (Điệp)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top