Cần tìm nhà cung cấp khoai mì lát khô xuất khẩu

  • Thread starter Four Seasons Co;Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
F

Four Seasons Co;Ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Four Seasons Co;Ltd
- Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu,Q.1,Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0982073687
- email: 4sfgroup@gmail.com
================================

<div><font face="Arial" size="2">Hien nay chung toi la dai dien thu mua hang Nong San cho cac khach hang o nuoc ngoai, Ben Cty anh se ky hop dong truc tiep voi khach hang. Toi duoc biet, mua vu o VN la khoang dau thang 11, hien tai, toi co mot khach hang o Trung Quoc hoi mua Khoai Mi lat kho voi chi tiet nhu sau:</font></div> <div><font face="Arial" size="2" />&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2" />&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2">&nbsp;* Ham luong bot : 68% - 70%<br />&nbsp;* Do am&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 14%<br />&nbsp;* Chat xo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 5%<br />&nbsp;* Tap chat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 2%<br />&nbsp;* Lop vo ngoai&nbsp;&nbsp; :&nbsp; Khong duoc co sau, bi moc <br />&nbsp;* Dong goi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : bao PP<br />&nbsp;* Phuong thuc thanh toan : L/C<br />&nbsp;*So luong : tren 3000MT/thang</font></div> <div><font face="Arial" size="2">&nbsp;* gia&nbsp; muc&nbsp;tieu la: (Target price)-&nbsp;CIF cang Bac Hai - Quang Tay - Trung Quoc la 132USD/tan.</font></div> <div><font face="Arial" size="2" />&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2">&nbsp;Chung toi muon co 1 cuoc hen voi ben anh, de ban bac lai cho ky van de nay, de chung toi tra loi chinh xac cho doi tac cua minh.</font></div> <div><font face="Arial" size="2" />&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2" />&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2" /></font>&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2"><font face="Times New Roman" size="3" /></font>&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2"><font face="Times New Roman" size="3" /></font>&nbsp;</div> <div><font face="Arial" size="2"><font face="Times New Roman" size="3">Chao hop tac!<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><strong>FOUR SEASONS&nbsp;CO., LTD</strong><br />&nbsp;<br />Add: Indochina Park Tower-R.606,&nbsp;<br />&nbsp; 04 Nguyen Dinh Chieu St, Dist 01, Ho Chi Minh City, Vietnam.<br />P:+ 84 982 073 687- 86 2705687-908 452916.<br />S: billtran.4seasonsfurniture<br />E:&nbsp;</font><a target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">4sfgroup@gmail.com</font></a><br /></font></div> <div> <table width="160pt" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse"> <font face="Arial" size="2"><font face="Times New Roman"> </font></font> <tbody> <tr style="height: 28px"> <td class="xl64" style="border: medium none #ffffff; background-color: transparent; width: 213px; height: 28px"> <div><font face="Cambria">Tax code: 0305579102</font></div> <div><strong><font face="Cambria">Residental Rep Office in Berlin, Germany</font></strong></div></td></tr> <tr style="height: 28px"> <td class="xl63" style="border: medium none #ffffff; background-color: transparent; height: 28px"><font face="Cambria">Add: Otto Suhr Allee 106c , 10587 Berlin</font></td></tr> <tr style="height: 28px"> <td class="xl63" style="border: medium none #ffffff; background-color: transparent; height: 28px"> <div><font face="Cambria">Tell: +49 (0) 173 2425706 -&nbsp; </font></div> <div><font face="Cambria">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 030 33778090(Mr.Hung)</font></div></td></tr> <tr style="height: 19px"> <td class="xl63" style="border: medium none #ffffff; background-color: transparent; height: 19px"><font face="Cambria">Email: hungberlin@t-online.de</font></td></tr></tbody></table></div> <div><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></div><font face="Arial" size="2" /><!--Session data-->
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top