Cần tìm nhà cung cấp thủy hải sản tươi sống - đông lạnh

  • Thread starter HUỲNH THANH TRÚC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUỲNH THANH TRÚC

Guest
#1
<div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;Ẩm Thực Ch&uacute; Cuội, cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy hải sản tươi sống sau:</div><p>&nbsp;- C&aacute; chim trắng</p><p>&nbsp;- C&aacute; bống m&uacute;</p><p>&nbsp;- C&aacute; ch&igrave;nh</p><p>&nbsp;- C&aacute; lăng&nbsp;</p><p>&nbsp;- C&aacute; mặt quỷ, t&ocirc;m s&uacute; sống (size 40 - 45 con/kg)</p><p>&nbsp;- C&aacute; l&oacute;c, c&aacute; ch&eacute;p, c&aacute; di&ecirc;u hồng, c&aacute; tai tượng</p><p>&nbsp;- Lươn, ếch (size 4 - 5 con/kg) </p><p>&nbsp;V&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng &nbsp;: mực l&aacute; phi l&ecirc; tươi (l&agrave;m sạch, bỏ ruột, bỏ&nbsp;đầu), mực trứng, mực 1 nắng, c&aacute; vi&ecirc;n, c&aacute; phi l&ecirc; ba sa, c&ograve;i s&ograve;&nbsp;điệp, hải s&acirc;m, c&aacute; da b&ograve;...</p><p>&nbsp;Rất mong t&igrave;m&nbsp;được nh&agrave; cung cấp chất lượng&nbsp;ổn định, gi&aacute; c&agrave; phải chăng. H&acirc;n hạnh&nbsp;được hợp t&aacute;c.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH THANH TRÚC
- Địa chỉ: 24 Khuông Việt P. Phú Trung Q. Phú Trung Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 39755184 - Fax: 01687774123
- email: kttonghop.chucuoi@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận