Cần tìm nhà phân phối-BAO TỬ và BONG BÓNG cá tra

  • Thread starter PHUCDIEN
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn hoàng bảo
- Địa chỉ: 1/15E Phan Văn Hớn - Hóc Môn - TP. HCM
- Tel, Fax: 0918707904 ::: FaX 08 62506052
- email: ts_hoangbao@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nguồn sản phẩm BAO TỬ v&agrave; BONG B&Oacute;NG c&aacute; tra, ba sa số lượng lớn cần t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. gi&aacute; cả thỏa thuận</p>
 
Back
Top