Cần tìm nhà phân phối sản phẩm ca Tra file đông lạnh

  • Thread starter Nguyá»…nTrườngSÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NguyễnTrườngSơn
- Địa chỉ: Thị xã trà vinh,Tỉnh Trà Vinh
- Tel, Fax: 0943954777 ::: FaX
- email: nguyenson2806@yahoo.com.vn
================================

<font size="3">Ch&uacute;ng T&ocirc;i ở C&ocirc;ng Ty N&ocirc;ng Sản Thực Phẩm Tr&agrave; Vinh-TRAVIFACO,(C&ocirc;ng Ty đặt tại Tỉnh Tr&agrave; vinh),l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng Ty Lương Thực Miền Nam,Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i chuẩn bị đưa v&agrave;o hoạt động nh&agrave; m&aacute;y chế biến thuỷ sản(chế biến c&aacute; Tra file đ&ocirc;ng lạnh).với c&ocirc;ng suất 120 tấn/ng&agrave;y,n&ecirc;n cần t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm.<br />Rất mong được sự hợp t&aacute;c!!!!<br />Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:Nguyễn Trường Sơn.<br />dt:0943954777;email:nguyenson2806@yahoo.com.vn</font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top