Cặp Gà Chuôí Tuyết ,gà Nhạn , Serama đây !

  • Thread starter luudan7777
  • Ngày gửi
L

luudan7777

Guest
#1
VAÌ TẤM HÌNH AE THAM KHAỎ ĐIẠ CHỈ MUA GÀ LÀ 314/ 46 ÂU DƯƠNG LÂN P3 Q8 NHA TELL 0908744217 & 0937777520 NHA :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3191.jpg&hash=03f9a682912c87b7cd0b93f5696f9045

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3196.jpg&hash=e69ba103e3dbeda37f6b07da2e8c4a9a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3199.jpg&hash=ccdffd9adae30b7e9c43524e77875876

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3201.jpg&hash=6ed25d8a9f1b4358e8cb50caea99fa18
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3206.jpg&hash=ba9e7f876720df6bff2e1e8f2258da8b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3189.jpg&hash=b8733a395de4bfb6629b8d25381aa10f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3187.jpg&hash=32c8051bdfb511c8c7682bad6cc30001
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3185.jpg&hash=d8010db21ca661c9683f159ff91f8cea
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi397.photobucket.com%2Falbums%2Fpp60%2Ftan_1093%2F100_3184.jpg&hash=caf32381dce018e33af3a808b6d3db53

THE END
---------------
Lên Cho Ace Quan Tâm Nè !!!
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop