cây cà chua savio

  • Thread starter đào quang ngọc
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đào quang ngọc
- Địa chỉ: trấn dương -vĩnh bảo-hải phòng
- Tel, Fax: 01287210466 ::: FaX
- email: nongtrangtranduong_tvm@yahoo.com.vn
================================

<p><strong><font color="#ff3366" size="5"><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" />m&igrave;nh muốn hỏi chi tiết về kỹ thuật l&ecirc;n luống khi trồng c&acirc;y c&agrave; chua savio?</font></strong></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • giúp em vài hình ảnh đi
    • Thread starter ga_rung
    • Ngày gửi


  • Back
    Top