Cây cảnh Hưng Yên

  • Thread starter Hải Xù
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải Xù

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Xù
- Địa chỉ: Thành phố Hưng Yên
- Tel, Fax: 0902220368
- email: NphienUBND@Gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh chơi c&acirc;y cảnh khoảng 15 năm nay, c&oacute; rất nhiều loại c&acirc;y đẹp, thế đẹp v&agrave; gi&agrave;, c&aacute;c loại c&acirc;y: Sanh, Lộc vừng, Me, Th&ocirc;ng, ....</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu giao lưu, hoặc mua b&aacute;n li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;.</p><p>C&aacute;m ơn. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top