cây cóc thái

hoangson121vx

_
Nông dân @
Có cây cóc Việt Nam không? Việt Nam có cây gì thì Thái dúi cũng có cây ấy thì phải, nhưng của bọn Thái luôn tốt hơn mới hay chứ!
 

tranlehoan

"Bảo tồn và nhân giống Gù hương - Xá xị"
cây cóc thái giống coc ta nhưng cho quả quanh năm, quả to. dâu da xoan quả nhỏ.
 

Quảng cáo

Top