Cây Đào tiên: Cây cảnh - cây sinh thái - cây thuốc - cây ăn quả-cây trường sinh

cuong_NN

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Cương
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng- huyện Đan Phượng - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0166 8321 612
- email: huu12cuong12@yahoo.com
================================

<p>Nếu bạn đang mệt mỏi m&agrave; bước v&agrave;o vườn Đ&agrave;o ti&ecirc;n. Bạn sẽ cảm thấy sảng kho&aacute;i - tĩnh tại -cảm gi&aacute;c thanh b&igrave;nh ti&ecirc;n cảnh &ograve;a v&agrave;o. Bởi những quả đ&agrave;o ti&ecirc;n (trường sinh) xanh biếc, tr&ograve;n chịa như lộc ti&ecirc;n tr&ecirc;n trời ban tặng.</p><p>C&ograve;n nếu gia đ&igrave;nh bạn trồng một c&acirc;y đ&agrave;o ti&ecirc;n ở g&oacute;c s&acirc;n. C&acirc;y Đ&agrave;o ti&ecirc;n sẽ phủ b&oacute;ng m&aacute;t. Rồi khi ngước nh&igrave;n c&aacute;c bạn sẽ thấy cảm gi&aacute;c no ấm sung t&uacute;c v&igrave; tr&aacute;i đ&agrave;o ti&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ mọc ở c&aacute;c c&agrave;nh cấp 3, c&agrave;nh ngọn m&agrave; c&ograve;n tua tủa đ&acirc;m ra&nbsp;ở cảnh cấp 2 giống như c&acirc;y sung.</p><p>B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; m&aacute;u tỉu (uống rượu) lấy quả đ&agrave;o ti&ecirc;n ng&acirc;m rượu theo b&agrave;i thuốc th&igrave; thật tuyệt vời. Quả đ&agrave;o phơi kh&ocirc; c&ograve;n an thần - chữa nhức mỏi tốt</p>