Cây giống, cây thành phẩm cỏ ngọt

  • Thread starter Nguyá»…n Văn DÅ©ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Dũng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dũng
- Địa chỉ: Hung thi - Lạc Thuỷ - Hoà Bình
- Tel, Fax: 0977773658 ::: FaX
- email: tmh.kinhdo@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp; B&aacute;n c&acirc;y giống cỏ ngọt, c&acirc;y th&agrave;nh phẩm chữ lượng đường cao từ 400 - 450lần so với c&acirc;y m&iacute;a. Để biết th&ecirc;m chi tiết xin li&ecirc;n hệ 0977773658.<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top