Bán Cây giống và quả nhãn miền chính hiệu

  • Thread starter conan_tuxedo
  • Ngày gửi
C

conan_tuxedo

Guest
#1
:9^:
*** Giống nhãn đặc biệt : Quả to - mã đẹp - cùi dầy - hạt nhỏ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnn4.upanh.com%2Fb6.s29.d1%2F21cc3c8348bcddf535f2e74d22ef02c1_45800654.scan0002.jpg&hash=553991fac850121768a49675fd7d76e1


*** Chùm rất sai quả, không bị sâu bệnh, cho vụ mùa bội thu

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupanh.vannientung.com%2Fimages%2F03419266331032609200.jpg&hash=41ab4e9f6881ee097fe4ad1416deebe4


*** Không bị sâu bệnh rất rễ chăm sóc cho hiệu quả kinh tế cao chi phí thấp

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnn7.upanh.com%2Fb2.s28.d1%2F49a263662efeef495c01e4a1218a66ed_45800657.scan0004.jpg&hash=23679e88a44e2745ffa6da9e3ad3445e

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lưu Chí Dụng
- Địa chỉ: Xóm Trung Đình Xã Đông Tảo Huyện Khoái Châu - HY
- Điện thoại: 0975172573 - Fax: 03213915235
- email: dvthanh.e10@gmail.com
 

Đối tácTop