Cây Hạnh Lý

  • Thread starter timcayly
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

timcayly

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: timcayly
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thangpr9@gmail.com
================================

T&ocirc;i đang cần mua c&acirc;y Hạnh L&yacute;, bạn n&agrave;o c&oacute; c&acirc;y n&agrave;y hay th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua địa chỉ mail: <a href="mailto:thangpr9@gmail.com">thangpr9@gmail.com</a>. Cảm ơn nhiều nhiều.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top