cây kiểng, bon sai

  • Thread starter huynh son
  • Ngày gửi
kỷ thuật đưa mai vàng vào chậu

cho tôi biết kỷ thuật đưa cây mai vàng vào chậu,để năm sau có cây mai tốt.nhiều cành?
 
Top