Cay mai moi bung bi rung het la

Minh kinh nho cac anh co kinh nghiem cham soc mai tu van de minh cuu cay mai: cay mai minh bung duoc 10 ngay, khi bung cay co hoanh 50, bau dat luc bung khoang gan 40 cm tinh tu goc, luc bung ve minh de nguyen la chi cat vai cai ngon, da 10 ngay minh thay cay da rung gan het la, than cay xuat hien vo bi troc ben trong than co mau vang, cay dang uong tren mat dat bang xo dua trau co tuoi thuoc kich re, tu luc bung co vai con mua, minh chi tuoi than cay 3 lan trong ngay de giu am, minh lo khong biet cay co song khong? Kinh mong cac anh tu van giup minh. Chan thanh cam on
 


Bứng cây phải ngắt toàn bộ lá hoặc cắt bỏ gần như toàn bộ cành có lá. Khi cây đã mất nước trong thân (da khô lại) thì khó cứu lắm. Giờ có cưa bỏ hết tán, chỉ lấy gốc, đổ kích ra rễ, lấy rơm hay bao vải bó thân giữ ẩm họa may cứu dc
 


Back
Top