Cây Ngọc Lan ghép

  • Thread starter bibiphong2009
  • Ngày gửi
bibiphong2009

bibiphong2009

Lữ khách
#1
Hiện nay chúng tôi đã nhân giống thành công cây Ngọc Lan ghép. Ai có nhu cầu trồng liên hệ ngay, số lượng không hạn chế, và các bạn sẽ có cây như ý. xin cảm ơn
Cong ty TNHH Tân An - Lạng Sơn
Điện thoại: 0915.107.688
 

Đối tácTop