Cây Nha Đam

  • Thread starter nguyen trong hoa
  • Ngày gửi
N

nguyen trong hoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Hòa
- Địa chỉ: Tây Ninh
- Tel, Fax: 0663753013-0918660248 ::: FaX
- email: hoant@bourbontn.com.vn
================================

<p>T&ocirc;i muốn trồng c&acirc;y nha Đam. Xin hỏi c&oacute; B&aacute;c n&agrave;o cho biết ở đ&acirc;u b&aacute;n c&acirc;y giống v&agrave; c&oacute; nơi n&agrave;o ở TPHCM mua l&aacute; nha Đam kh&ocirc;ng?</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Hòa
- Địa chỉ: Tây Ninh
- Tel, Fax: 0663753013-0918660248 ::: FaX
- email: hoant@bourbontn.com.vn
================================

Tôi muốn trồng cây nha Đam. Xin hỏi có Bác nào cho biết ở đâu bán cây giống và có nơi nào ở TPHCM mua lá nha Đam không?
Nha Đam ah! Nhà tôi có , nhưng không biết bán cho ai, nếu có ai thu mua nha đam tôi sẽ cung cấp số lượng lớn. Trồng chỉ để lấy lá nấu chè đậu xanh ăn cho mát thôi! :D
 


Back
Top