Cây Thần Xạ Hương

  • Thread starter ThuocNam
  • Ngày gửi
T

ThuocNam

Guest
#1
<div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp;Hiện T&ocirc;i C&oacute; C&acirc;y Thần Xạ Hương Trị Xơ Gan.</div><div>&nbsp; &nbsp;Ai cần xin li&ecirc;n hệ hauhuu39@yahoo.com.vn.</div><div>&nbsp; &nbsp;100.000 đ /1kg c&acirc;y kh&ocirc;</div><div>&nbsp; &nbsp;Muốn biết t&aacute;c dụng của c&acirc;y xin tham khảo www:http://antg.cand.com.vn/vi-VN/ktvhkh/2012/10/79174.cand</div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vinh
- Địa chỉ: TPHCM
- Điện thoại: - Fax:
- email: hauhuu39@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx