Cây thảo quả, cây sa mộc

  • Thread starter Giang Thu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Giang Thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang Thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn Bát Xát - Huyện Bát xát - tỉnh Lào Cai
- Tel, Fax: 0915491275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y thảo quả, c&acirc;y đỗ trọng giống b&aacute;n với gi&aacute; rẻ</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top