Cây Thảo Quả giống , Cây mỡ Giống

  • Thread starter Giang Thu
  • Ngày gửi
G

Giang Thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang Thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn Bát Xảt huyện Bát Xát - Lào Cai
- Tel, Fax: 0915.491.275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y thảo quả giống, c&acirc;y mỡ giống b&aacute;n v&agrave; một số loại c&acirc;y trồng kh&aacute;c với gi&aacute; rẻ.</p><p>Xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993 </p>
 
Back
Top