Cây thông mini

  • Thread starter caycanhdep
  • Ngày gửi
C

caycanhdep

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><font size="4">&nbsp;C&acirc;y th&ocirc;ng để văn ph&ograve;ng, cao 30cm, 1,5 tuổi<br /></font></p><p><font size="4"><br /><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/10/11/large_gal_67163_4e939f973567f.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/10/11/gal_67163_4e939f973567f.jpg" /><span style="display: none" /></a><br /><br />Gi&aacute; giao lưu: 700k</span></font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cửa Hàng Bon Sai Tâm
- Địa chỉ: Đường Bến Súc, X. An Phú, H. Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 0933249929 - Fax:
- email: thanhtam_lytc@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop