Cây xanh công viên, trồng cây xanh thảm cỏ,cây công trình,câyxanhđôthị

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
- Cung cấp số lượng lớn h&agrave;ng c&acirc;y trồng viền, trồng thảm, hoa l&aacute; m&agrave;u : chuỗi ngọc, v&agrave;ng anh, l&aacute; m&iacute;t, mắt nai t&iacute;m, bỏng nổ, cẩm t&uacute; mai, thanh t&aacute;o,&nbsp;ngũ sắc v&agrave;ng, ngũ sắc đỏ, hoa cỏ lạc ti&ecirc;n, gấm, bảy sắc cầu vồng, ngọc tai t&iacute;m,....Thảm nền: cỏ nhung<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Zoysia tenifolia</font> (m2), cỏ l&aacute; tre <font face="Times New Roman">Apluda Varia</font> (kg), cỏ bạch chỉ, cỏ lạc ............<br />- Nhận thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y xanh thảm cỏ, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y xanh đường phố, c&acirc;y cổ thụ....<br />- Tư vấn thiết kế thi c&ocirc;ng cảnh quan vườn hoa c&ocirc;ng vi&ecirc;n, khu vui chơi, s&acirc;n chơi giải tr&iacute;....<br />- Dịch vụ chăm s&oacute;c, cắt tỉa,&nbsp;cải tạo, duy tr&igrave; cảnh quan s&acirc;n vườn định kỳ.<br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />Đ/c: KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPĐD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br /></font><font face="Times New Roman">Trần Văn Lương(Mr.)<br /></font><font face="Times New Roman">Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#605d57">luongvietnhatpro@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.laodongphothong.vn/"><font face="Times New Roman" color="#800080">www.laodongphothong.vn</font></a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
- email: luongvietnhatpro@gmail.com