cc giong tom cang xanh so luong lon

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen van phuong
- Địa chỉ: ben tre
- Tel, Fax: 01267111331 ::: FaX 0753882266
- email: phuongnonglam@gmail.com
================================

<p>truoc het chung toi xin chan thanh cam on qui cty, qui dai li va tat ca cac trang trai nuoi tom vua qua da ung ho chung toi. hien tai chung toi dang mo rong qui mo de san xuat va cung cap giong tom cang xanh chat luong tot cho khach hang cu va cung nhu nhung khach hang moi cua chung toi.moi chi tiet mua ban hang xin lien he ks phuong 01267111331.xin chan thanh cam on</p>
 


Bài viết tương tựTop