chăn nuôi nhím hay nhất

  • Thread starter thiên đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thiên đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đức
- Địa chỉ: cẩm trung -cẩm phả -quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555e ::: FaX ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<font color="#0000ff" size="5">xin ch&agrave;o b&agrave; con v&agrave; mời nu&ocirc;i nh&iacute;m khẩn trương:nh&iacute;m từ dự &aacute;n fao hỗ trợ việt nam - việt nam thuần chủng đươc nhiều-thi đua nu&ocirc;i nh&iacute;m l&agrave; y&ecirc;u nước nh&iacute;m biết nấu ngon nhất v&agrave; bổ nhất-đem lại l&atilde;i , si&ecirc;u lợi nhuận cho tất cả c&aacute;c gđ .T&ocirc;i được biết h&agrave;ng ngh&igrave;n hộ chưa ai thua thiệt cả nh&iacute;m hiếm lắm chưa đủ cung cấp cho VN n&oacute;i g&igrave; ra thế giới. ai nuoi nh&iacute;m thịt ko b&aacute;n đươc li&ecirc;n hệ ngay với t&ocirc;i&nbsp; chuy&ecirc;n gia b&aacute;n nh&iacute;m giống chất lượng tốt&nbsp; gi&aacute; mềm.c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n 10 năm nu&ocirc;i v&agrave; nghi&ecirc;n cứu ch&uacute;ng. cẩm phả quảng ninh-<font color="#ff0000">0906685555</font>.<img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top