Cháu cần tư vấn phương pháp tạo dòng thuần từ số cá thể gà quý hiếm!

  • Thread starter dudo92
  • Ngày gửi
Cháu muốn mở rộng nuôi giống gà Tò thuần. Mặc dù phép lai trên 3 đời giúp duy trì giống với số lượng cá thể ít. Cháu vẫn muốn được chú cô bác có kinh nghiệm phổ biến thêm kĩ thuật để nhân đàn. Ví dụ phải thêm phép lai nào?! Hay nhận biết dị tật do cận huyết.
 
Back
Top