Chậu Đôn Xưa

  • Thread starter Hiếu An Đông
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hiếu An Đông

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hiếu An Đông
- Địa chỉ: Chợ Lớn-Saigon
- Tel, Fax: ::: FaX 0915353575
- email: netaz@yahoo.com.vn
================================

<p>B&aacute;n&nbsp; đ&ocirc;n xưa v&agrave; chậu xưa. LH: 0915 35 35 75</p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/chauBH.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/chauBH.jpg</a></p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/capvoi.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/capvoi.jpg</a></p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/chu-nL.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/chu-nL.jpg</a></p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/donhoamai2.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/donhoamai2.jpg</a></p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/DSC00057.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/DSC00057.jpg</a></p><p><a href="http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/DSC00056.jpg">http://i965.photobucket.com/albums/ae131/HieuAnDong/DSC00056.jpg</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
  • Ấu Tiên (!?)
    • Thread starter HieuAnDong
    • Ngày gửi


  • Back
    Top