chậu hoa dã yến thảo thành phẩm

  • Thread starter trantai90
  • Ngày gửi
T

trantai90

Guest
#1
<span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">&nbsp;xin ch&agrave;o c&aacute;c ac y&ecirc;u hoa d&atilde; yến thảo....</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">hiện tại, sau gần 5 th&aacute;ng chăm s&oacute;c từ c&acirc;y con, em đ&atilde; c&oacute; những chậu hoa d&atilde; yến thảo th&agrave;nh phẩm chất lượng.</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">em đang giao c&acirc;y với gi&aacute;: 45k/ chậu bao gồm: 1 chậu+ 1 c&acirc;y to, khỏe, nhiều nh&aacute;nh</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">(do ảnh em chụp l&acirc;u n&ecirc;n giờ em n&oacute; đ&atilde; to lắm r&ugrave;i, đ&atilde; đang nở hoa).</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chơi hoa th&igrave; li&ecirc;n hệ với em: sđt. 0988292252.</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">em t&ecirc;n T&agrave;i, Đại học n&ocirc;ng nghiệp h&agrave; nội.</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">Em sẽ trực tiếp tư vấn kỹ thuật chơi v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y hoa để c&aacute;c b&aacute;c chơi hoa đc l&acirc;u hơn.</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">đặc biệt, c&acirc;y n&agrave;y đc nh&acirc;n bằng hạt n&ecirc;n độ bền của c&acirc;y rất cao v&agrave; m&agrave;u sắc chất lượng hơn c&acirc;y gi&acirc;m từ c&agrave;nh.</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">Rất mong được phục vụ c&aacute;c fan của lo&agrave;i hoa n&agrave;y....</span><br /><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.986666679382324px">Th&acirc;n ch&agrave;o!</span><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần đình tài
- Địa chỉ: gia lâm- hà nội
- Điện thoại: 0988292252 - Fax:
- email: taimonkey91@gmail.com
 

T

trantai90

Guest
#2
các bác liên hệ qua email hoặc gọi điện trực tiếp thi càng thoải mái.

ảnh các bé:
--------

ảnh các bé này chụp cách đây 15 ngày rùi nên vẫn còn trẻ con.
hiện tại thì các bé dó đã thành người nhớn và có hoa rùi.
rất hân hạnh đc cung cấp cho mọi người!!!!!
THÂN chào @-@
 
Last edited by a moderator: