chậu ươm cây, chậu phong lan, chậu nhựa, chậu mủ

ngocsau

Thành viên mới
#1
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX1: Đường Kính miệng: 10Cm , Cao 8Cm
Giá: 1000đ/ cái
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX2: Đường hính miệng: 15Cm , Cao 12Cm
Giá: 2000đ/ cái


VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX3: Đường Kính miệng: 18Cm , Cao 14Cm
Giá: 2.600đ/ cái


VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX4: Đường Kính miệng: 23Cm , Cao 15Cm
Giá: 4.000đ/ cái


VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX5: Đường Kính miệng: 18Cm , Cao 15Cm
Giá: 2.400đ/ cái


VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX6: Đường Kính miệng: 20Cm , Cao 15Cm
Giá: 3.000đ/ cái

VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN VỚI SỐ LƯỢNG BẤT KỲ


GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN

Chậu Mủ FX7: Đường Kính miệng: 23Cm , Cao 15Cm
Giá: 3.600đ/ cái
 

D

diễm hg

Guest
#4
Mình ở hà giang, shop có thể gửi cho mình 200 cái chậu fx3 k ạ? Bên bạn có ship cod k?