chim cảnh

  • Thread starter thangvumk
  • Ngày gửi
nuôi sâu Qui

Bạn vào Google, gõ chữ Mealworm, sẽ có rất nhiều kết quả hướng dẫn nư6i sâu qui ( tiếng Anh gọi là Mealworm). Vừa tiếng Anh và có cả tài liệu tiếng Việt.
Có cả 1 số films hướng dẫn quy trình nuôi nữa.
Chúc bạn thành công.
 


Back
Top