Chim Công ấn độ.

  • Thread starter cadeau
  • Ngày gửi
C

cadeau

Thành viên mới
#1
<HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
Cần bán 3em Cong.chim đã nuôi 3năm.2 trống 1mái.Đây là hình ảnh mới chụp sáng nay.anh em nao có nhu cần call 0914424444 khánh.mail(lequangcadeau@gmail.com) 1/15 hoàng diệu-tây lộc-tp huế.đây là địa chỉ nhà mình.để anh em nào co y mua yên tâm hơn.<!-- / message --><!-- edit note --><HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1>

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2F31032009.jpg&hash=b1c58bd21f15156649f559a518b87917
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2FIMG_0592.jpg&hash=6ab1d19455dd05e4dae2017bf912e195
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_2 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.aquabird.com.vn%2Fforums%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=c7d9f0f63e38ce2ee18178c3e75725d9
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2FIMG_0593.jpg&hash=9c76d2a3205fdcdc95b579ac440af79c
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_4 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.aquabird.com.vn%2Fforums%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=c7d9f0f63e38ce2ee18178c3e75725d9
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2FIMG_0594.jpg&hash=10dd84a5778fa3adc151fe2e34badaf9
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_6 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.aquabird.com.vn%2Fforums%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=c7d9f0f63e38ce2ee18178c3e75725d9
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2FIMG_0596.jpg&hash=2df99171039494a39082a97b0ff32b53
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_5 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.aquabird.com.vn%2Fforums%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=c7d9f0f63e38ce2ee18178c3e75725d9
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi705.photobucket.com%2Falbums%2Fww59%2Fcadeau_2009%2FIMG_0597.jpg&hash=ae16b2b57316e2ea46cae9a27e530fd6
 
C

cadeau

Thành viên mới
#3
Xin Cái Giá Vào Hộp Thư Nha Bạn
...Ban cho minh dia chi gmail.minh se goi vao gmail cua ban hay ban goi thu cho minh tren dia dan roi minh reply cho ban tren dien dan.minh kg biet cach goi thu tren dien dan chi biet reply thoi.
 

Quảng cáo

Top