Chim Công ấn độ.

cadeau

Thành viên mới
<HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
Cần bán 3em Cong.chim đã nuôi 3năm.2 trống 1mái.Đây là hình ảnh mới chụp sáng nay.anh em nao có nhu cần call 0914424444 khánh.mail(lequangcadeau@gmail.com) 1/15 hoàng diệu-tây lộc-tp huế.đây là địa chỉ nhà mình.để anh em nào co y mua yên tâm hơn.<!-- / message --><!-- edit note --><HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1>

31032009.jpg
IMG_0592.jpg
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_2 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
wol_error.gif
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
IMG_0593.jpg
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_4 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
wol_error.gif
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
IMG_0594.jpg
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_6 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
wol_error.gif
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
IMG_0596.jpg
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_5 width=320><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
wol_error.gif
</TD><TD class=td2 unselectable="on">Để xem hình ảnh nguyên gốc hãy nhấn vào hình. </TD></TR></TBODY></TABLE>
IMG_0597.jpg
 
Top