chim hồng hoàng

  • Thread starter trần quang vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần quang vinh
- Địa chỉ: số 8, hồ từng mậu, di linh- lâm đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 01676898086
- Email: quangvinh19912003@yahoo.com
================================

<p>ai th&iacute;ch th&uacute;, hoặc c&oacute; nhu cầu muốn nh&igrave;n thấy một con hồng ho&agrave;ng thật th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n hệ với tui qua diện thoại sau ng&agrave;y 15/7 nh&eacute;!</p>
 


Viết bài kiểu gì thế này, làm ăn chán quá đấy !!!
 
Không hiểu nổi luôn...chử latinh hay là loại chử mới...
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top