Chim Trĩ Đồng Nai

  • Thread starter vodinhtai
  • Ngày gửi
V

vodinhtai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Xuân Lộc Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: vodinh0112@yahoo.com
================================

<font style="background-color: #ffffff" color="#0000ff" size="2">Trang trại <font color="#ff0000">Thuần n&ocirc;ng:</font> <br />- Cung cấp trĩ đỏ khoang cổ giống (Sĩ v&agrave; lẽ).<br />- Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />Cam kết :<br />- Chim đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn giống.<br />- Chim kh&ocirc;ng cắt mỏ<br />- Đ&atilde; chủng ngừa Vacxin c&aacute;c bệnh : <font color="#cc0000">Marek, Newcastle, Gumboro.<br /></font>- Nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm theo gi&aacute; thị trường<br /><br />Bảng gi&aacute; <br />- Loại trưởng th&agrave;nh : 2 Triệu/ Cặp<br />- Loại 3 đến 5 th&aacute;ng tuổi: 1 triệu đến 1,5 Triệu/ Cặp<br />Li&ecirc;n hệ :<br />Mr Năm : 0982.34.12.95 <br />Mail/Chat : vodinh0112@yahoo.com<br />Khu vực : <font color="#cc0000">Huyện Xu&acirc;n Lộc, tỉnh Đồng Nai.</font> <br />Đến tham quan v&agrave; chọn chim vui l&ograve;ng đi v&agrave;o thứ bảy v&agrave; chủ nhật. <br /><br /></font>
 

Đối tácTop