Cho em hỏi cây này là cây gì

Cây này khá nhiều gai mọc từ thân lên đến cành :D
Hoa trùm màu trắng quả hình cầu không biết cây gì
Lá có răn cưa
Photo0491.jpg
Photo0492.jpg
Photo0493.jpg

Trùm quả
Photo0496.jpg
Photo0498.jpg
 

Quảng cáo

Top