Cho hỏi rắn ráo trâu có thể ăn trứng Cút còn sốngTop