Cho hỏi về cá đối đẻ

  • Thread starter khoai sùng
  • Ngày gửi
Trong vuông tôm thấy có cá đối nhiều lắm và to nữa, tôi không có thả giống nhưng không biết từ đâu ra, bắt lên ăn thấy trong bụng cá có đầy trứng mà nghe người ta nói nuôi trong vuông cá sẽ không đẻ có đúng không? Cám ơn
 


Thường trong đầm nước lợ nuôi Tôm sú có rất nhiều cá đối, nó từ Sông vào rồi định cư luôn- trong Đầm tôm cá đối vẫn đẻ bình thường. Trước đây bà con nuôi tôm thường tìm cách diệt bớt cá tạp nên họ sử dụng thuốc diệt cá mà không ảnh hưởng tới Tôm ( tôi nghe mấy chủ đầm nói thế mà cũng không biết thực hư thế nào ). Đầm tôm sợ nhất cá Chẻm ( cá Vược ngoài Bắc ) vì nó là sát thủ tiêu diệt tôm . Bây giờ thường một số bà con nuôi Tôm xen lẫn cá tạp luôn để tránh 1 phần rủi ro và có thêm thu nhập '' lấy ngắn nuôi dài''... 1 chút hiểu biết thực tế góp vui cùng bạn !
 
Thường trong đầm nước lợ nuôi Tôm sú có rất nhiều cá đối, nó từ Sông vào rồi định cư luôn- trong Đầm tôm cá đối vẫn đẻ bình thường. Trước đây bà con nuôi tôm thường tìm cách diệt bớt cá tạp nên họ sử dụng thuốc diệt cá mà không ảnh hưởng tới Tôm ( tôi nghe mấy chủ đầm nói thế mà cũng không biết thực hư thế nào ). Đầm tôm sợ nhất cá Chẻm ( cá Vược ngoài Bắc ) vì nó là sát thủ tiêu diệt tôm . Bây giờ thường một số bà con nuôi Tôm xen lẫn cá tạp luôn để tránh 1 phần rủi ro và có thêm thu nhập '' lấy ngắn nuôi dài''... 1 chút hiểu biết thực tế góp vui cùng bạn !
Trước tôi cũng diệt cá tạp, mỗi lần diệt là cá chết trắng vuông, sau một thời gian vài tháng thì đâu lại vào đó, giờ tôi không diệt nữa mà cho nó sống chung với tôm và làm mồi cho cua.
 
Trong vuông tôm thấy có cá đối nhiều lắm và to nữa, tôi không có thả giống nhưng không biết từ đâu ra, bắt lên ăn thấy trong bụng cá có đầy trứng mà nghe người ta nói nuôi trong vuông cá sẽ không đẻ có đúng không? Cám ơn
Cho hỏi bạn khoai sùng ở đâu vậy? cũng đang nuôi tôm hả bạn?
 


Back
Top