Cho mèo con

  • Thread starter Minh
  • Ngày gửi
M

Minh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh
- Địa chỉ: Quỳnh Lôi, Hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>M&igrave;nh c&oacute; 2 em m&egrave;o con, giờ muốn cho đi một con v&igrave; chỉ nu&ocirc;i được một em th&ocirc;i.</p><p>2 em m&egrave;o n&agrave;y gần 3 th&aacute;ng tuổi rồi, dễ thương cực kỳ, nghịch ngợm lắm, m&agrave;u đen trắng. M&igrave;nh chỉ muốn cho bạn n&agrave;o y&ecirc;u v&agrave;&nbsp;muốn nu&ocirc;i m&egrave;o th&ocirc;i.</p><p>Li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh: Nhi (Ms) 0903291126</p>
 
Back
Top