Chọn giống gà sao hay gà h’mông?

  • Thread starter truongvanphuc
  • Ngày gửi
T

truongvanphuc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phuc
- Địa chỉ: thị xã gò công,huyện gò công đông ,tiền giang
- Tel, Fax: 0917109910 ::: FaX
- email: Anhvanhoaimong306@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Trại g&agrave; Thanh Ph&uacute;c</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chọn giống g&agrave; sao hay g&agrave; h&rsquo;m&ocirc;ng?<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">Đ&acirc;y củng l&agrave; c&acirc;u hỏi c&ugrave;a nhiều hộ chăn nu&ocirc;i khi c&oacute; đến 2 loại giống qu&yacute; hiếm m&agrave; hiệu quả kinh tế lại rất cao.sau đ&acirc;y l&agrave; một số đặc điểm v&agrave; kinh nghiệm của ch&uacute;ng t&ocirc;i nhằm gi&uacute;p b&agrave; con c&oacute; thể chọn lựa giống g&agrave; th&iacute;ch hợp.<br /></font><font face="Times New Roman">G&agrave; sao:tốc độ lớn nhanh từ 2-2,5 th&aacute;ng l&agrave; c&oacute; thể xuất chuồng ,g&agrave; sao rất &iacute;t bệnh v&agrave; rất dể nu&ocirc;i ,g&agrave; ăn hầu hết c&aacute;c loại rau ,cỏ .gi&aacute; thịch lại cao v&agrave; gi&aacute; con giống cũng rất cao do (g&agrave; chỉ để tập trung kho&atilde;ng 7-8 th&aacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a mưa ,v&agrave; giống g&agrave; n&agrave;y tương đ&oacute;i c&ograve;n rất hiếm),nhựa điểm duy nhất l&agrave; g&agrave; hay k&ecirc;u ,ta c&oacute; thể khắc phục nu&ocirc;i ơ chồ rộng rải v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t<br /></font><font face="Times New Roman">G&agrave; hm&ocirc;ng:tốc độ lớn cũng như g&agrave; sao ,ngoại h&igrave;nh g&agrave; hm&ocirc;ng rất giống g&agrave; đất n&ecirc;n rất dể nu&ocirc;i , &iacute;t bệnh ,g&agrave; kh&ocirc;ng k&ecirc;u ồn như g&agrave; sao .con giống rẻ hơn g&agrave; sao từ 5-15 ngh&igrave;n một con do g&agrave; đẻ quanh năm,nhưng gi&aacute; thịt g&agrave; hm&ocirc;ng bằng hoặc cao hơn g&agrave; sao con do g&agrave; hm&ocirc;ng c&oacute; rất &iacute;t .<br /></font><font face="Times New Roman">N&oacute;i chung 2 giống g&agrave; tr&ecirc;n đều l&agrave; giống g&agrave; qu&yacute; hiếm v&agrave; c&oacute; tiềm năng kinh tế rất cao t&ugrave;y v&agrave;o điều kiện của từng hộ m&agrave; b&agrave; con c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh con giống tốt nhất<br /></font><font face="Times New Roman">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i (gần thị x&atilde; g&ograve; c&ocirc;ng ,huyện g&ograve; c&ocirc;ng đ&ocirc;ng ,tỉnh tiền giang) nhận cung cấp con giống cho cả hai loại g&agrave; n&agrave;y cho b&agrave; con c&aacute;c tỉnh v&agrave; tp .mọi chi tiết lh:0917109910 gặp ph&uacute;c . ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng</font><br />
 


Gà h'mông giờ thì te tua rồi các bác ạ. Giá quá rẻ, còn gà Sao thì đỡ hơn.
 
thấy nuôi là xông vô cho đông, mà giá lái mua rẻ chứ về saigon giá gà cao thấy ớn luôn, thiệt hại ng***if nuôi với người tiêu dùng lãnh đủ, bài này xào đi xào lại hoài, đúng là phi thương bất phú
 
Người chăn nuôi chúng ta hiện giờ đang trong tình trạng rất khó khăn. Giá gà thịt tự dưng rớt giá chóng mặt. Thua lỗ nặng nề. Thực trạng này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tình hình gà tết năm nay chắc sẽ vui nhộn lăm đây, khả năng chắc lại giống tết năm 2007.
 


Back
Top