Chủ đề: Bán Chlorine cá heo 70%

  • Thread starter Nguyá»…n Liền - Cty CP Quốc Thăng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Liền - Cty CP Quốc Thăng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Liền - Cty CP Quốc Thăng
- Địa chỉ: R4-52 hưng phước 3, PMH -Q7
- Tel, Fax: 0902 217396 ::: FaX 08.54102430 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: lien821986@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN QUỐC THĂNG</strong> </p><p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHLORINE 70, CHO XỬ L&Yacute; AO NU&Ocirc;I.&nbsp; </p><p>H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG - ỔN ĐỊNH.&nbsp; <br /></p><p><strong>Th&ocirc;ng tin sản phẩm</strong>:</p><p>T&ecirc;n thường gọi: chlorine c&aacute; heo.</p><p>T&ecirc;n h&oacute;a học: Calcium Hypochlorite</p><p>CTHH: Ca(OCL)2</p><p><strong>Đặc điểm</strong>:</p><p>- Th&ugrave;ng nhựa trắng, 40kg/1 th&ugrave;ng.</p><p>- Dạng hạt s&ugrave;ng nhỏ đều. M&agrave;u trắng đục.</p><p>- H&agrave;ng sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Sodium tan nhanh, &iacute;t lắng cặn.</p><p>- Sản phẩm sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y Jianghan Trung Quốc.</p><p>- Nh&atilde;n được in thẳng tr&ecirc;n th&ugrave;ng, c&oacute; xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng.( v&igrave; nh&atilde;n c&aacute; heo th&igrave; rất dễ l&agrave;m giả, nh&aacute;y..)</p><p><strong><em>H&Agrave;NG THAY THẾ LỤC GI&Aacute;C L&Ugrave;N 70, LỤC GI&Aacute;C CAO 70 V&Agrave; NẮP XANH</em> 70 của H&Atilde;NG JIANGHAN (C&Aacute; HEO). </strong></p><p><strong>Xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;<img border="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;0\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" src="http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/%5C%22http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_smiley.gif%5C%22%5C%22%5C%22" /></strong></p><p>Nguyễn Thị Liền&nbsp; 0902 217 396</p><p>mail: lien821986@yahoo.com.vn</p><p>Y!M: lien8286</p><p>&nbsp;</p><!--Session data--><!--Session data--><!--Session data--><!--Session data-->
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop