chuồng nuôi rắn

  • Thread starter shima
  • Ngày gửi
S

shima

Nhanong.Com
#1
Hôm nay rảnh rổi search tren Net thông tin(hình ảnh) về chuồng nuôi rắn, post ở đây cho những ai có ý định nuôi hàng "độc" này.

mong anh Vũ vào cho ý kiến ưu/khuyết của từng loại để mọi người học hỏi.

1. nuôi ô đơn
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi6.photobucket.com%2Falbums%2Fy210%2Ftittu%2FPICT2066.jpg&hash=49fc48effc96b976e499baa510b9fbd6proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi6.photobucket.com%2Falbums%2Fy210%2Ftittu%2FPICT2076.jpg&hash=2d490981784364023ada37cbae3ac9da
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi6.photobucket.com%2Falbums%2Fy210%2Ftittu%2FPICT2078.jpg&hash=b5655523fc1571c9b7202a4864120ef3


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.docbao.vn%2FNewsMedia%2Fassets%2FNam2008%2Fimage_20080603%2Fxa3.jpg&hash=554a5f76753b969da7340cf362383a54

---------------
tiếp
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.baovinhlong.com.vn%2Fdatabase%2Fnewsimg%2Ftn0_trai%2520ran.JPG&hash=21a36fbcef99d796223dcd38421a0ea9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vietnamtourism.com%2Fconnect%2Fviewanh_t.asp%3Ffileid%3D4631&hash=04bea41df234845202bed113e5144d6c

---------------
2.bán hoang dã(không rỏ chính xác không)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.baophutho.org.vn%2Fbaophutho%2Fvn%2Fwebsite%2Fkinh-te%2F2010%2F11%2F120D21E3C7B%2F1240476080953_02.jpg&hash=6b6d257f200bbd06a80d8480feef8465
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop