chuyên bán chim cút thịt và cút giống

  • Thread starter DNTN Tuấn Thảo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DNTN Tuấn Thảo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN Tuấn Thảo
- Địa chỉ: 19/13 lê lợi tp tuy hoa phu yen
- Tel, Fax: 0935967771
- email: connguoi_codon_py@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i cần tiềm kh&aacute;ch h&agrave;ng để b&aacute;n chim cut thịt v&agrave; c&uacute;t giống&nbsp;</font></p><p><font size="3">ĐT: 057.3821169 </font></p><p><font size="4">EMAIL: anhtu1012@hotmail.com </font><br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top