chuyên bán nghêu giống

  • Thread starter hanalan803
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lanhana
- Địa chỉ: 210/6/49 nguyễn văn luông, p.11, q.6 Tp. HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hanalan803@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; dự &aacute;n b&aacute;n ngh&ecirc;u giống, kh&aacute;ch h&agrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh th&agrave;nh c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua Email: <a href="mailto:hanalan803@yahoo.com">hanalan803@yahoo.com</a> gặp co Lan .</p><p>Xin c&aacute;m ơn</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top