Chuyên Bán Sỉ & Lẻ Các Loại Hải Sản Khô Vũng Tàu Như : Mực Khô, Tôm Khô, Cá Ngựa (Hải Mã )Khô , Cá K

  • Thread starter vunguyen0101
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cửa Hàng Hải Sản Khô Vũ Nguyễn
- Địa chỉ: số 01 nam hoa, bui chu, bac son, trang bom, dong nai
- Tel, Fax: 0613869371 ::: FaX
- email: vunguyen01011983@gmail.com
================================

<p><strong><font face="Arial" size="3">Bạn đang t&igrave;m mua c&aacute;c loại hải sản kh&ocirc; nhu cầu mua để biếu , mua cho gia đ&igrave;nh thưởng thức hay mua về kinh doanh ,bu&ocirc;n b&aacute;n ...</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Bạn muốn mua :</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Mực tươi d&ugrave;ng trong nấu tiệc cưới loại 1.5-2kg/con .</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">-&nbsp;&nbsp;Mực kh&ocirc; .</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">-&nbsp; Mực một nắng , Mực 3 nắng ?</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- T&ocirc;m Kh&ocirc; .</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- C&aacute; Ngựa ( Hải M&atilde; ) chất Lượng tốt nhất .</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Bạn muốn mua mực loại nhỏ, vừa v&agrave; lớn?</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Bạn muốn mua mực t&ocirc;t chất lượng l&agrave;m qu&agrave; tặng?</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Bạn băn khăn kh&ocirc;ng biết chất lượng c&aacute;c loại hải sản như thế n&agrave;o?</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">- Bạn muốn mua mực với gi&aacute; cả hợp l&yacute; v&agrave; bảo đảm chất lượng?</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">Vậy c&ograve;n chờ g&igrave; nữa, h&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i: vựa Hải Sản Kh&ocirc; Vũ Nguyễn</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">A. Thọ, Di Động: 0168-623-2800</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">cửa h&agrave;ng : 0613.869371 (đồng nai-ng&atilde; 3 trị an).</font></strong></p><p><strong><font face="Arial" size="3">*Nhận Giao h&agrave;ng tận nơi (1kg trở l&ecirc;n ) + 5000đ</font></strong></p>
 
Back
Top