Chuyên bán tất cả các loai cây cảnh,sanh con vừng con mai con .......

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: truyền
- Địa chỉ: đà nẵng
- Tel, Fax: 0935818711 ::: FaX ::: FaX
- email: daiduongmenhmong_98@yahoo.com
================================

<p><img src="http://agriviet.com/%22http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_lmr1299719455.jpg/%22" border="\&quot;0\&quot;" /><img src="http://agriviet.com/%22http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_odd1299719594.jpg/%22" border="\&quot;0\&quot;" />ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c</p><p><span /></p><p><span /></p><p><span /></p><span /><p>&nbsp;</p><span /><p><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ptd1299721090.JPG" border="0" /><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_lmr1299719455.jpg" border="0" /><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_odd1299719594.jpg" border="0" />ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c</span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; hứng th&uacute; với c&acirc;y cảnh xin li&ecirc;n hệ số đt <span style="color: #ff0000">0935.818.711</span>( <span style="color: #800000">a.truyền</span>)tại đ&acirc;y chuy&ecirc;n tư vấn cung cấp tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y đặc biệt ở đ&acirc;y chuy&ecirc;n cung cấp sanh con,vừng con mai con với số lượng sỉ v&agrave; lẻ.</span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">sanh cổ thụ cở n&agrave;o cũng c&oacute;</span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">v&agrave; tất cả c&aacute;c c&acirc;y lam b&oacute;ng m&aacute;t như sưa....</span></span></p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff" /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">c&aacute;c c&acirc;y sau đ&acirc;y gi&aacute; rẻ b&egrave;o chỉ 4tr</span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">bộ rể đế của n&oacute; c&aacute;c b&aacute;c khỏi phải n&oacute;i n&oacute; </span></span></p></span></span><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_itr1299720567.JPG" border="0" /></span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">C&Acirc;Y MAI CON,SANH CON, LỘC VỪNG CON.... SỐ LƯỢNG SỈ V&Agrave; LẺ XIN LL . 0935.818.711(A. TRUYỀN)</span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_dic1299720688.JPG" border="0" /></span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">rất h&acirc;n hạnh được ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c b&aacute;c đến với thế giới c&acirc;y CON v&agrave; duy nhất l&agrave; người cung cấp tại đ&agrave; nẵng v&agrave; miền trung t&acirc;y nguy&ecirc;n.</span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_nwz1299720778.JPG" border="0" /></span></span></p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff" /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">C&Acirc;Y MAI CON,SANH CON, LỘC VỪNG CON.... SỐ LƯỢNG SỈ V&Agrave; LẺ XIN LL . 0935.818.711(A. TRUYỀN)</span></span></p></span></span><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_twp1299721158.JPG" border="0" /></span></span></p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff" /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff">C&Acirc;Y MAI CON,SANH CON, LỘC VỪNG CON.... SỐ LƯỢNG SỈ V&Agrave; LẺ XIN LL . 0935.818.711(A. TRUYỀN)</span></span></p></span></span><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #3366ff"><img style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ptd1299721090.JPG" border="0" /></span></span></p>
 

V

Vo Quoc Bao

Guest
#2
Cây cỡ đó 4 triệu là hơi cứng, ở quê mình rẻ hơn. Cây cỡ đó còn hơi non, nếu bạn có mối bán mình có thể cung cấp cho bạn với tất cả các kích cỡ, dạo này sanh đi Trung Quốc nên người ta bán giá hơi cao, trước đây thấp hơn nhiều.
 
#3
Chuyên Bán Cây Lộc Vừng Con, Cây Sanh Con 0935.818.711 Nhận Trồng,uốn Cây Và Chăm Sóc Tại Vườn,.chuyên Bán Cây Lộc Vừng Con, Cây Sanh Con 0935.818.711 Nhận Trồng,uốn Cây Và Chăm Sóc Tại Vườn
 
V

Vo Quoc Bao

Guest
#5
Cây cỡ đó 4 triệu là hơi cứng, ở quê mình rẻ hơn. Cây cỡ đó còn hơi non, nếu bạn có mối bán mình có thể cung cấp cho bạn với tất cả các kích cỡ, dạo này sanh đi Trung Quốc nên người ta bán giá hơi cao, trước đây thấp hơn nhiều.
 
#6
bác nào có hứng thú với cây cảnh xin liên hệ số đt 0935.818.711( a.truyền)tại đây chuyên tư vấn cung cấp tất cả các loại cây đặc biệt ở đây chuyên cung cấp sanh con,vừng con mai con với số lượng sỉ và lẻ.
sanh cổ thụ cở nào cũng có
 
#7
Tại đây chuyên cung cấp tất cả các loại cây cảnh.
Duy nhất chỉ có tại đà nẵng
CHUYÊN BÁN CÂY LỘC VỪNG CON, CÂY SANH CON 0935.818.711
 

buiduchuu

Thành viên mới
#8
nếu các bạn có nhu cầu mua cây xanh, cây cảnh có thể về Văn Giang - Hưng Yên mình biết ở đó bán rất nhiều cây cảnh
 
#9
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
truyền
- Địa chỉ: đà nẵng
- Tel, Fax: 0935818711 ::: FaX ::: FaX
- email: daiduongmenhmong_98@yahoo.com
================================
 
#10
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
truyền
- Địa chỉ: đà nẵng
- Tel, Fax: 0935818711 ::: FaX ::: FaX
- email: daiduongmenhmong_98@yahoo.com
================================
 
#11
bác nào có hứng thú với cây cảnh xin liên hệ số đt 0935.818.711( a.truyền)tại đây chuyên tư vấn cung cấp tất cả các loại cây đặc biệt ở đây chuyên cung cấp sanh con,vừng con mai con với số lượng sỉ và lẻ.