Chuyên các loại xi lanh khí nén - thủy lực chất lượng tốt, giá rẻ nhất nhì Hà Nội

#1
Thủy lực – khí nén Trung anh - Chúng tôi phân phối, cung cấp ra thị trường các sản phẩm, thiết bị các loại xy lanh khí nén của các hãng uy tín trên thị trường như SMC, airtac, jelpc, CKD, Parker, YPC, ISTC, STNC, TPC,...Xi lanh khí nén của Airtac, jelpc với các loại model như:

- SC 40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC40x150, SC40x175, SC40x200, SC40x250, SC40x300, SC40x350, SC40x400, SC40x450, SC40x500, SC40x600, SC40x700, SC40x80, SC40x900, SC40x1000, SC50x25 , SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC50x200, SC50x250, SC50x300, SC50x350, SC50x400, SC50x450, SC50x500, SC50x600, SC50x700, SC50x800, SC50x900, SC50x1000, SC63x25, SC63x50, SC63x75, SC63x100, SC63x125, SC63x150, SC63x175, SC63x200, SC63x250, SC63x300, SC63x350, SC63x400, SC63x450, SC63x500, SC63x600, SC63x700, SC63x800, SC63x900, SC63x1000, SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC80x100, SC80x125, SC80x150, SC80x175, SC80x200, SC80x250, SC80x300, SC80x350, SC80x400, SC80x450, SC80x500, SC80x600, SC80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000, SC100x25, SC100x50, SC100x75, SC100x100, SC100x125, SC100x150, SC100x175, SC100x200, SC100x250, SC100x300, SC100x350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC100x600, SC100x700, SC100x800, SC100x900, SC100x1000, SC125x25 , SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, SC125x175, SC125x200, SC125x250, SC125x300, SC125x350, SC125x400, SC125x450, SC125x500, SC125x600, SC125x700, SC125x800, SC125x900, SC125x1000, SC160x25, SC160x50, SC160x75, SC 160x100, SC160x125. SC160x150, SC160x175, SC160x200, SC160x250, SC160x300, SC160x350, SC160x400, SC160x450, SC160x500. SC160x600, SC160x700, SC160x800, SC160x900, SC160x1000, SC200x25, SC200x50, SC 200x75, SC200x100, SC200x125, SC200x150, SC200x175, SC200x200, SC200x250, SC200x300, SC200x350, SC200x400, SC200x450, SC200x500, SC 200x600, SC200x700, SC200x800, SC200x900, SC200x1000.
Xi lanh khí nén với các model: GDC40x100, GDC40x150, GDC40x200, GDC40x25, GDC40x250, GDC40x300, GDC40x50, GDC40x75,
TGA-16-25L, TGA-16-50L, TGA-16-75L, TGA-16-100L, TGA-16-125L, TGA-20-25L, TGA-20-50L, TGA-20-75L, TGA-20-100L, TGA-20-125L, TGA-25-25L, TGA-25-50L, TGA-25-75L, TGA-25-100L, TGA-25-125L, TGA-32-25L, TGA-32-50L, TGA-32-75L, TGA-32-100L, TGA-32-125L, TGA-40-25L, TGA-40-50L, TGA-40-75L, TGA-40-100L, TGA-40-125L, TGSA-16-25L, TGSA-16-50L, TGSA-16-75L, TGSA-20-25L, TGSA-20-50L, TGSA-20-75L, TGSA-25-25L, TGSA-25-50L, TGSA-25-75L, TGSA-32-25L, TGSA-32-50L, TGSA-32-75L, TGSA-40-25L, TGSA-40-50L, TGSA-40-75L, TGND-S-20x30-B, TGNDS-S-20x30-B, TGNJ-S-20x30-10-B, TGN-S-20x30-B, TGNS-S-20x30-B, TGNT-S-20x30x10-B, TGNTS-S-20x30x10-B, TGNW-S-20x30x10-B, TGNWS-S-20x30x10-B, TGSA-U-20x50-LB, TGSM-CA-20x50-S-LB, TGC 32x50, TGC 32x100, TGC 32x150, TGC 32x200, TGC 32x250, TGC 32x300, TGC 32x350, TGC 32x400, TGC 32x450, TGC 32x500, TGC 32x600, TGC32x700, TGC 32x800,, TGC 32x900, TGC 32x1000, TGC 40x50, TGC 40x100, TGC40x150, TGC 40x200, TGC 40x250, TGC 40x300, TGC 40x350, TGC 40x400, TGC 40x450, TGC 40x500,, TGC 40x600, TGC 40x700, TGC 40x800, TGC 40x900, TGC 40x1000, TGC 50x50, TGC 50x100, TGC 50x150, TGC 50x200,, TGC 50x250, TGC 50x300,, TGC 50x350, TGC 50x400, TGC 50x450, TGC 50x500, TGC 50x600, TGC 50x700, TGC 50x800, TGC 50x900, TGC 50x1000, TGC 63x50, TGC 63x100, TGC 63x150, TGC 63x200, TGC 63x250, TGC 63x300, TGC 63x350, TGC 63x400, TGC 63x450, TGC 63x500, TGC 63x600, TGC 63x700, TGC 63x800, TGC 63x900, TGC 63x1000, TGC 80x50, TGC 80x100, TGC 80x150, TGC 80x200, TGC 80x250, TGC 80x300, TGC 80x350, TGC 80x400, TGC 80x450, TGC 80x500, TGC 80x600, TGC 80x700, TGC 80x800, TGC 80x900, TGC 80x1000, TGC 100x50, TGC 100x100, TGC 100x150, TGC 100x200, TGC 100x250, TGC 100x300, TGC 100x350, TGC 100x400, TGC 100x450, TGC 100x500, TGC 100x600, TGC 100x700, TGC 100x800, TGC 100x900, TGC 100x1000, TGM 20x25, TGM 20x50, TGM 20x75, TGM 20x100, TGM 20x125, TGM 20x150, TGM 20x175, TGM 20x175, TGM 20x200, TGM 20x225, TGM 20x250, TGM 20x300, TGM 20x350, TGM 20x400, TGM 20x450, TGM 20x500, TGM 25x25, TGM 25x50, TGM 25x75, TGM 25x100, TGM 25x125, TGM 25x150, TGM 25x175, TGM 25x175, TGM 25x200, TGM 25x225, TGM 25x250, TGM 25x300, TGM 25x350, TGM 25x400, TGM 25x450, TGM 25x500, TGM 32x25, TGM 32x50, TGM 32x75, TGM 32x100, TGM 32x125, TGM 32x150, TGM 32x175, TGM 32x175, TGM 32x200, TGM 32x225, TGM 32x250, TGM 32x300, TGM 32x350, TGM 32x400, TGM 32x450, TGM 32x500, TGM 40x25, TGM 40x50, TGM 40x75, TGM 40x100, TGM 40x125, TGM 40x150, TGM 40x175, TGM 40x175, TGM 40x200, TGM 40x225, TGM 40x250, TGM 40x300, TGM 40x350, TGM 40x400, TGM 40x450, TGM 40x500, TGN 20x5, TGN 20x10, TGN 20x15, TGN 20x20, TGN 20x25, TGN 20x30, TGN 20x35, TGN 20x40, TGN 20x45, TGN 20x50, TGN 20x60, TGN 20x70, TGN 20x80, TGN 20x90, TGN 20x100, TGN 25x5, TGN 25x10, TGN 25x15, TGN 25x20, TGN 25x25, TGN 25x30, TGN 25x35, TGN 25x40, TGN 25x45, TGN 25x50, TGN 25x60, TGN 25x70, TGN 25x80, TGN 25x90, TGN 25x100, TGN 32x5, TGN 32x10, TGN 32x15, TGN 32x20, TGN 32x25, TGN 32x30, TGN 32x35, TGN 32x40, TGN 32x45, TGN 32x50, TGN 32x60, TGN32x70, TGN 32x80, TGN 32x90, TGN 32x100, TGN 40x5, TGN 40x10, TGN 40x15, TGN 40x20, TGN 40x25, TGN 40x30, TGN 40x35, TGN 40x40, TGN 40x45, TGN 40x50 , TGN 20x60, TGN 40x70, TGN 40x80, TGN 40x90, TGN 40x100, TGN 50x5, TGN 50x10, TGN 50x15, TGN 50x20, TGN 50x25, TGN 50x30, TGN 50x35, TGN 50x40, TGN 50x45, TGN 50x50, TGN 50x60, TGN 50x70, TGN 50x80, TGN 50x90, TGN 50x100, TGN 63x5, TGN 63x10, TGN 63x15, TGN 63x20, TGN 63x25, TGN 63x30, TGN 63x35, TGN 63x40, TGN 63x45, TGN 63x50 , TGN 63x60,
TGN 63x70, TGN 63x80, TGN 63x90, TGN 63x100, TGN 80x5, TGN 80x10, TGN 80x15, TGN 80x20, TGN 80x25, TGN 80x30, TGN 80x35, TGN 80x40, TGN 80x45, TGN 80x50, TGN 80x60, TGN 80x70, TGN 80x80, TGN 80x90, TGN 80x100, TGN 100x5, TGN 100x10, TGN 100x15, TGN 100x20, TGN 100x25, TGN 100x30, TGN 100x35, TGN 100x40, TGN 100x45, TGN 100x50, TGN 100x60, TGN 100x70, TGN 100x80, TGN 100x90, TGN 100x100, TGNS 20x5, TGNS 20x10, TGNS 20x15, TGNS 20x20, TGNS 20x25, TGNS 20x30, TGNS 20x35, TGNS 20x40, TGNS 20x45, TGNS 20x50, TGNS 20x60, TGNS 20x70, TGNS 20x80, TGNS 20x90, TGNS 20x100, TGNS 25x5, TGNS 25x10, TGNS 25x15, TGNS 25x20, TGNS 25x25, TGNS 25x30, TGNS 25x35, TGNS 25x40, TGNS 25x45, TGNS 25x50, TGNS 25x60, TGNS 25x70, TGNS 25x80, TGNS 25x90, TGNS 25x100, TGNS 32x5, TGNS 32x10, TGNS 32x15, TGNS 32x20, TGNS 32x25, TGNS 32x30, TGNS 32x35, TGNS 32x40, TGNS 32x45, TGNS 32x50, TGNS 32x60, TGNS 32x70, TGNS 32x80, TGNS 32x90, TGNS 32x100, TGNS 40x5, TGNS 40x10, TGNS 40x15, TGNS 40x20, TGNS 40x25, TGNS 40x30, TGNS 40x35, TGNS 40x40, TGNS 40x45, TGNS 40x50, TGNS 40x60, TGNS 40x70, TGNS 40x80, TGNS 40x90, TGNS 40x100, TGNS 50x5, TGNS 50x10, TGNS 50x15, TGNS 50x20, TGNS 50x25, TGNS 50x30, TGNS 50x35, TGNS 50x40, TGNS 50x45, TGNS 50x50, TGNS 50x60, TGNS 50x70, TGNS 50x80, TGNS 50x90, TGNS 50x100, TGNS 63x5, TGNS 63x10, TGNS 63x15, TGNS 63x20, TGNS 63x25, TGNS 63x30, TGNS 63x35, TGNS 63x40, TGNS 63x45, TGNS 63x50, TGNS 63x60, TGNS 63x70, TGNS 63x80, TGNS 63x90, TGNS 63x100, TGNS 80x5, TGNS 80x10, TGNS 80x15, TGNS 80x20, TGNS 80x25, TGNS 80x30, TGNS 80x35, TGNS 80x40, TGNS 80x45, TGNS 80x50, TGNS 80x60, TGNS 80x70, TGNS 80x80, TGNS 80x90, TGNS 80x100, TGNS 100x5, TGNS 100x10, TGNS 100x15, TGNS 100x20, TGNS 100x25, TGNS 100x30, TGNS 100x35, TGNS 100x40, TGNS 100x45, TGNS 100x50, TGNS 100x60, TGNS 100x70, TGNS 100x80, TGNS 100x90, TGNS 100x100,
Các loại xy lanh khí nén dạng tròn MAL16, MAL20, MAL25, MAL32, MAL 40
Xi lanh khí nén dạng 2 ty: TN10x20S, TN10x50S, TN16x20S, TN16x50S, TN20-30, TN25, TN32 với các loại hành trình trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Các loại xy lanh TGC40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Các loại xy lanh khí nén compact với các model: SDA, SDAS12/16/20/25/32/40/50/63/80/100 với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Xi lanh khí nén tròn (chất liệu inox) của SMC với các loại model: CDJ2B10, CDJ2B16, CDJ2B20, CDJ2B25 với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Ngoài ra chúng tôi nhận gia công lắp đặt các loại xy lanh khí nén theo đúng kích thước, bản vẽ của Qúy Khách như hành trình lẻ (không theo catalogue), thời gian đặt hàng nhanh, chất lượng đảm bảo như 20, 60, 80, 95, 120, 140, 160, 180, 190, 320, 330, 370, 410 mm
Mọi thắc mắc để được tư vấn thiết kế, để trao đổi thông tin về thiết bị khí nén, Qúy khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Đường dây nóng 24/24h: 0936 54 64 74.
Để tham khảo các thiết bị chúng tôi cung cấp có thể xem ở trang web:ww.thuyluckhinen.net