chuyên cung cấp Ba Ba làm sẳn sỉ và lẻ

  • Thread starter Hồ Thị Ngọc Hiếu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Thị Ngọc Hiếu
- Địa chỉ: 31B Tô Ngọc Vân , KP2. P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. HCM
- Tel, Fax: 0957017797 ::: FaX
- email: hieuhothingoc@yahoo.com.vn
================================

<p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP BA BA L&Agrave;M SẲN SỈ V&Agrave; LẺ, GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI (TPHCM)</p><p>H&Agrave;NG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TƯƠI, NGON, Đ&Uacute;NG K&Yacute;, GI&Aacute; RẺ.</p><p>GI&Aacute; B&Aacute;N:</p><p>LOẠI &gt; 1,2KG:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280K/KG.</p><p>LOẠI 1 - 1,1KG:&nbsp;&nbsp; 230K/KG.</p><p>LOẠI &lt; 1KG:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180K/KG.</p><p>VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ ĐẶT H&Agrave;NG TRƯỚC 1- 2 NG&Agrave;Y.</p><p>ĐIỆN THOẠI: <strong>0957017797 (HIẾU)</strong></p><p>MAIL: <a href="mailto:hieuhothingoc@yahoo.com.vn">hieuhothingoc@yahoo.com.vn</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top