Chuyên cung cấp bã mì, sắn lát, bã bia, men bia, hạt điều…

  • Thread starter quochung_company
  • Ngày gửi
Q

quochung_company

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH một thành viên Quốc
- Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
- Tel, Fax: 0919122586 ::: FaX 0862570127
- email: quochung_company@yahoo.com
================================

<font size="5"><strong><font face="Tahoma">C&ocirc;ng ty TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n Quốc H&ugrave;ng: chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i như: b&atilde; m&igrave;, m&igrave; l&aacute;t, b&atilde; bia, men bia... <br /></font></strong></font><p><strong><font size="5"><font face="Tahoma">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được hợp t&aacute;c với tất cả nh&agrave; sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i tại tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, giao h&agrave;ng tận nh&agrave; m&aacute;y. </font></font></strong></p><strong><font size="5"><font face="Tahoma">Li&ecirc;n hệ:&nbsp;Mr.Cường<br />Địa chỉ:&nbsp;Th&ocirc;n T&acirc;n H&ograve;a, x&atilde; B&ugrave; Nho, huyện Phước Long, tỉnh B&igrave;nh Phước<br />&nbsp;Điện thoại:&nbsp;0919.122.586(Mr.Cường)<br /><strong>Email:&nbsp;<a href="mailto:quochung_company@yahoo.com"><font color="#0000ff">quochung_company@yahoo.com</font></a></strong><br /></font></font></strong>
 
Back
Top