CHUYÊN CUNG CẤP BẠT TRẢI HỒ NUÔI TÔM

  • Thread starter nguyá»…n văn thành
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn văn thành

Guest
#1
<h5>K&Iacute;NH GỬI:QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY :CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp bao cuộn,&aacute;o mưa,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,c&oacute; in v&agrave; ko in.Đặc bi&ecirc;t CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:BẠT l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải,bạt l&agrave;m muối,bạt l&oacute;t đổ b&ecirc; t&ocirc;ng,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp,trồng rau,HOA,DƯA HẤU...VV khổ từ 1m,2m,3m...8m,9m.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.40mm(400mic).Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u iso 9001-2000 KBSA 9001-2000 với 30 năm kinh nghiệm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp;<span class="style1"> ƯU ĐIỂM CỦA M&Agrave;NG L&Oacute;T HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M- BẠT TRONG NU&Ocirc;I TRỒNG THỦY SẢN:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">- Được sản xuất từ hạt nhựa LDPE 100%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; M&agrave;ng&nbsp; được tr&aacute;ng phủ (chất chống</font><font color="#000000"> n&atilde;o h&oacute;a) (UV)+(EVA)TR&Ecirc;N 2 bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n sự</font><font color="#000000"> dẻo,dai hơn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới đ&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch,&iacute;t phải thay nước,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh cho t&ocirc;m,khống chế được những t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại cho t&ocirc;m,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh đạt hiệu quả cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ,ngăn thẩm thấu với m&ocirc;i trường xung quanh,do đ&oacute; giữ cho nồng độ ph&egrave;n ổn định,chống vẫn đục do mưa rửa tr&ocirc;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chống nhiễm bẩn,những mầm bệnh g&acirc;y ra như:RONG TẢO,những vi sinh vật c&oacute; hại ...x&acirc;m nhập v&agrave; ao hồ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản,kh&aacute;c với loại m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao,v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sửa chữa ao hồ,do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo&nbsp;địa chỉ sau:&nbsp; - &nbsp;<font color="#ff0033">nguyễn văn th&agrave;nh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;ĐT/DĐ&nbsp; 0909569412.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; EMAI:thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></h5>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
- Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 84 8 37128916
- email: THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top